Brokratik ilemlerimizde bazen deyim yerindeyse 'bir bilenin' yardmna ihtiya duyuyor ve yardm istedi簨miz kiinin bilgilerimizi g顤ebilmesi adna e-devlet ifremizi paylaabiliyoruz. Buna hi gerek yok! E-Devlet ifrenizi paylamadan e-devlet kapsnda bulunan bilgilerinizi istedi簨niz kii/kiilerin eriimine a蔂a ileminin nasl yaplaca蹥n en a踦k ve en sade bir bi蓾mde sizler anlattk.
愯ternette var olan hesaplarmz g蔮 ifrelerle korumak ve ifremizi kesinlikle kimseyle paylamamak 霵emli internet gvenli簨 瓘retilerden bir tanesi. Hele hele e-devlet kaps ifremizi bakasyla paylamak tarifi mmkn olmayan riskler tayor. Bu riske girmeden verilerimizin belirli bir ksmn veya tamamn istedi簨miz herhangi bir kiinin eriimine a蔂ay aama aama anlatmaya 蓷laca蹥z.
琄celikle e-Devlet kapsna giri yapalm. Bu kapdan i蔒ri girebilmek i蓾n;


  • PTT'den ald蹥mz zarfta yer alan ge蓾ci ifre
  • Anlamal banka kurulularnn internet ubesine eriebiliyor olmamz. (Edit顤 Tavsiyesi)
  • Mobil 慆za
  • Elektronik 慆za
  • TC Kimlik Kart


se蔒neklerinden herhangi birine sahip olmamz gerekiyor.
e-Devlet kapsna giri yaptktan sonra sa st k籚ede ismimizin bulundu繠 alana tklayarak a踦lr mennn g顤nmesini sa簰yoruz. Ardndan yine burada yer alan Bilgi Paylamlarm ifadesine tklatyoruz.
Tm Paylamlar A ifadesine tklyoruz.
Bu ana kadar yapt蹥mz ilemlerle henz bilgilerimizi herhangi bir kiiye paylam olmadk. Bilgilerinizi Paylat蹥nz Kii alannda g顤d蹞nz gibi 0 yazyor. Yeni Paylam Ekle ifadesine tklatarak ilemlerimize devam ediyoruz.


Bu aamada bilgilerimizi paylaaca蹥mz kiinin TC Kimlik Numarasn, do繠m Tarihini, hangi tarihler arasnda bilgilerimizi g顤ece簨ni ve hangi alandaki bilgilerimizi g顤ntleyebilece簨ni se蔒rek Yetkili Ekle ifadesine tklyoruz.
毼lem bu kadar! B騽lece ifremizi paylamadan bilgilerimizi gvenli bir ekilde paylam olduk.

[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]
[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]
[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]

iPhone i蓾n E-Devlet Uygulamas


[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]
[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]
[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]

Android i蓾n E-Devlet Mobil Uygulamas