turk-dreamworld.com Sitesine Hogeldiniz.

BetaSat
Sponsor araniyorSponsor Araniyor1
4 sonu蓨an 1 ile 4 aras
 1. #1
  TDW Team-S-Mod. usta_399 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Dec 2016
  Mesajlar
  35.394
  Total 'Thanks' Received by This User :
  0 Bu Konu icin
  2.492 Toplam

  Thumbs up [Wetek] Kodi Sorun Giderme Klavuzu - Sk Karlalan Sorunlar ve Dzeltmeler!

  Resimleri g顤meniz icin ye olmanz gerekiyor.[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz].

  Resimleri g顤meniz icin ye olmanz gerekiyor.[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz].

  [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz].

  Genel olarak, Kodi'nin gvenilir bir yazlm oldu繠 biliniyor. Bu ev sinemas yazlm inanlmaz derecede g蔮 bir kutudur. 楁erik ktphanenizi kolayca i蔒 aktarabilir ve hemen hemen her tr medya dosyas oynatabilirsiniz. . Bununla birlikte, tm bu 驆ellikler Kodi i蓾n bazen 蔞k fazla olabilir. Okuyucularmz 蔒itli sorunlar bildirdiler, bu yzden onlar 踤zmeye y霵elik bir rehber yaymlamak istedik. Yorum b闤mlerimiz boyunca farkl konularda 踤zm getirmeye adanm olmamza ra繜en, imdi bir tur atma zaman geldi. Peki, Kodi 蓷lmyor mu? Problem de簨l! Daha fazla bilgi i蓾n Kodi sorun giderme rehberimizi okumaya devam edin.
  愮k olarak, Kodi ile ortak sorunlar bazlaryla birlikte ele alaca蹥z. Bunlar genellikle ak veya arabelle簟 alma sorunlaryla ilgilidir. 珼e yandan, baz konular daha ciddi olabilir. 琀ne簨n, Kodi medya oynatmanz engelleyen bir hata g顤ntler. Son olarak, baz sorunlar belirli eklentilere 驆gdr. Hepsini kapsayacak ve bu konularn 踤zlmesine yardmc olaca蹥n umuyoruz. Buna ek olarak, bazen Kodi'nin Temel Bilgilerini incelemek de faydaldr; Kodi [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]bulacaksnz . 溮mdi, Kodi sorun giderme klavuzumuzla balayalm.
  Feragat: Aa蹥daki yazlm, kendi bana a踦k tabanl bir yazlm olan Kodi i蓾n tasarlanmtr. Bununla birlikte, Kodi tarafndan korunmayan ve Kodi'nin resmi kanallarndan ge蔂eyen 踙nc parti eklentilerden s驆 edece簨z. Yine de, bu yazlm herkese a踦ktr ve cretsizdir. Bu nedenle, okuyucularmzn onu nasl kullanmaya karar verdi簨 konusunda herhangi bir sorumluluk stlenmiyoruz. Ayrca, TechNadu, korsanlk veya telif hakk ihlali gibi davran kabul etmez. Aa蹥daki yazlmlarla hi蓫ir ekilde ba簰antl olmad蹥mz ltfen unutmayn. Ltfen, yukarda belirtilen feragatnameyi dikkatle okuyun ve yazlmn do繢u bir ekilde kullanlmasn sa簰ayn.

  UYARI: Devam etmeden 琄ce ...

  Kodi kullanclarnn belirli bir ksm Internet Servis Sa簰ayclar (ISS'ler) tarafndan telif hakk ihlali bildirimi alma riski altndadr. Ger蔒k u ki, bir蔞k ISS, Web tarama alkanlklarnz izleyebiliyor ve yetkililere farkl davran trlerini rapor edebiliyor. Ek olarak, ISP'lerin kiisel bilgileri toplamalar ve bu verileri reklam ajanslarna satt蹥 bilinmektedir. Yine de, bu durdurulabilir. Kodi'de i蔒rik izlerken bir VPN kullanmanz 霵eririz.


  • VPN, k飆 niyetli saldrlara kar savunmanzdr. Bu tr bir uygulama, 愯ternet ba簰antnz ifreler ve onu son derece gvenli hale getirir. A踦k bir Wi-Fi ebekesi kullanarak Web'e ba簰andysanz, bir dijital saldrlara kar korunmanz sa簰ayacak tek yol VPN'dir.
  • VPN'ler kiisel verilerinizi gvende tutar. Yukarda belirtti簨miz gibi, bu, 嵞S'lerin veri toplama konusundaki kayglarn giderir. E簟r toplama ve muhtemelen Web tarama alkanlklar hakknda veri satan gelen ISS durdurmak istiyorsanz, bu gitmek i蓾n bir yoldur.
  • VPN'ler b闤ge kilitli i蔒ri簟 erimek i蓾n kullanlr. Kodi'de i蔒rik keyfi s驆 konusu oldu繠nda belki de en 霵emli ey budur. プ繠 zaman, belirli bir co繢afi b闤geye kilitlenmi i蔒rikle karlarsnz. Bir VPN kullanarak, bulundu繠nuz yeri izlemek i蓾n kullanlan IP adresinizi otomatik olarak de簨tirirsiniz. Yeni bir IP adresi ile konumunuzu dijital olarak de簨tirebilir ve daha 霵ce kilitli i蔒ri簨 izleyebilirsiniz.


  Resimleri g顤meniz icin ye olmanz gerekiyor.[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz].
  Yukardaki tm faydalar IPVanish'da bulunabilir. Bu, bir蔞k kullanl 驆ellik sunan en popler VPN uygulamalardan biridir. IPVanish, 愯ternet ba簰antnz ifreler, bilgisayarnz ve kiisel verilerinizi gvende tutar ve sansr ve i蔒ri簨 kilitler. Bunun zerine, bu VPN uygulamas internet ba簰antnzn hzn azaltmaz, ki bu genellikle bu tr bir yazlmda ge蔒rlidir.

  [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz] .

  Bu uygulamay getiren saysz fayda g驆 霵ne alnd蹥nda, adil bir fiyat olan ayda 6,95 TL kadar dk bir cretle kullanmaya balayabilirsiniz.

  Kodi Sorun Giderme Klavuzu: Ak Konular

  愮k olarak, ak ve arabelle簟 alma sorunlar ele alnacaktr. Bu tr sorunlar, bir medya dosyasna tklad蹥nzda ve farkl trde hatalar ald蹥nzda oluur. Yaad蹥nz sorunlarn aknda baz durumlar unlardr:


  • Bir medya dosyasn oynatmaya 蓷lrsnz, ancak asla balatlmaz ;
  • ' Ak yok ' hata mesaj alyorsunuz;
  • Video oynatlmaya balar, ancak ara sra tamponlar ;
  • Filmler ve TV ovlar oynamaya balar ancak bir noktada dondurulur ;
  • 塉nc parti eklentilere g驆 atarken herhangi bir kaynak ba簰ants bulamazsnz .


  Yukarda bahsedilen konularda bir takm farkl 踤zmler bulunmaktadr. [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz] uygulanabilir olas 踤zmleri listeleyece簨mizi ltfen unutmayn . Onlar denemek ve umarz teknik zorluklar 踤zmek size kalm.
  Kodi'nin son srmn 蓷ltrn

  Baka bir ey yapmadan 霵ce Kodi'nin en son srmn 蓷ltrd蹥nzdan emin olmanz gerekir. Maalesef, bu yazlm otomatik bir gncelleme aracyla gelmiyor; bu da manuel olarak gncellemeniz gerekti簨 anlamna geliyor. Kodi'nin yeni bir srmnn her iki ayda bir 踦kartld蹥n ltfen unutmayn. Bunlardan bazlar daha byk gncellemeler (Kodi 15, Kodi 16 ve Kodi 17 gibi) iken di簟rleri artml gncelletirmelerdir (顤ne簨n Kodi 17.1, Kodi 17.4'e kadar). Kodi'yi bir sre yenilemediyseniz, yeni bir gncelleme olup olmad蹥n kontrol etmek akllca olacaktr. Bunu nasl yapaca蹥nz aa蹥da a踦klanmtr:


  • Git [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz] ve mavi 'tklayn indirin ' d繜esine. Buras, farkl platformlar ve iletim sistemleri i蓾n en son srmleri bulacaksnz.
  Resimleri g顤meniz icin ye olmanz gerekiyor.[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz].


  • ' Choose Your Weapon ' b闤mnde iletim sisteminizi se蓾n ve gerekli dosyay indirmeye devam edin.
  • 愯dirildikten sonra, Kodi'yi kurmak i蓾n 蓾ft tklayn. Eski srm kaldrmanz gerekmez. Bunun yerine, Kodi'yi yeniden kurun ve tm eklentileriniz ve 驆elletirmeleriniz bozulmadan braklacaktr.


  Muhtemelen bildi簨niz gibi, Kodi neredeyse her popler iletim sistemiyle geni bir uyumluluk i蔒riyor. Bu, Kodi'nin farkl platformlarda farkl ekilde gncellenmesi anlamna geliyor. Kodi'yi nasl ykleyece簨nizi (ve gncelleyece簨nizi) s騽leyen mevcut kurulum klavuzlarmza y霵elik ba簰antlar sunaca蹥z.
  Eklentilerinizin Gncellenmesini Srdrme

  Eklentileri nasl gncelleyece簨mizi anlatarak Kodi sorun giderme klavuzumuza devam edece簨z. Kodi otomatik olarak gncellemeleri kontrol etmeye ayarlanm olsa da bunu el ile de yapabilirsiniz.
  Kodi'yi balatt蹥nzda, uygulama eklentilerin yeni srmlerini aramaya 蓷lacaktr. Bekleyen gncellemeler varsa bunlar Kodi logosu altnda Eklentiler b闤mnde g顤ebilirsiniz. Bu simgeyi dairesel bir ok olarak tanyorsunuz . Manuel gncellemeleri yapmak i蓾n tklayn.
  Resimleri g顤meniz icin ye olmanz gerekiyor.[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz].
  Ayrca muhtemelen gnlk olarak kulland蹥nz en sevdi簨niz eklentilerden birka踦na sahip olabilirsiniz. Bizim i蓾n burada TechNadu'da, bunlarkodi ,bennu ve [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]i蓾n exudustu[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz] . Bunlardan herhangi birini gncelleme yolu aa蹥da a踦klanmtr.


  1. Kodi'yi a踦n ve Eklentiler b闤mne gidin ;
  2. 溮mdi , arad蹥nz eklentiyi bulaca蹥nz Video Eklentilerine gidin ;
  3. Bulduktan sonra simgesini sa tklayn ve ' Bilgi ' ksmn se蓾n ;
  4. Eklentiye genel bir bak g顤eceksiniz. Manuel olarak daha yeni bir srm kontrol etmek i蓾n ' Gncelle ' d繜esine tklayn.


  Yeni gncellemeleri ara sra kontrol etti簨nizden emin olun. Onlarn ykl eklentileri varsa bu 蔞k a蹥r olabilir. Bununla birlikte, sk kullanlan eklentileri her zaman gncellenmi olarak saklad蹥nzdan emin olun.
  Ger蔒k Debrid'den Yararlann

  Bu hizmet, Kodi kullanclarnn eklentiler kullanarak akan film ve TV ovlarnn belirsizli簨ni ele almalarna yardmc olmak i蓾n kullanlr.
  Ger蔒k u ki Kodi'nin eklentileri, medya dosyalarna y霵elik ba簰antlarn biriktiricisi olarak hareket ediyor. 琀ne簨n, bir film akna baladktan sonra, belirli bir eklentinin sunucusunda sunulmaz. Bunun yerine, bu eklenti, i蔒ri簨 akna yardmc olmak i蓾n Web'de bulunan bir ba簰ant kullanyor. Bu sebeple krk linkler sizi alternatif aramaya zorlamtr.


  Resimleri g顤meniz icin ye olmanz gerekiyor.[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz].

  Real-Debrid, Internet ba簰antnzn izin verdi簨 kadar hzl ortam dosyalarn indirip aktmanza izin vererek bu sorunu 踤zyor. 愯dirme ilemi kesilmi olsa dahi, dosyay daha sonra indirmeye devam edebilirsiniz. Bununla birlikte, eklentilerin bu hizmeti hangi destekledi簨nin farknda olmalsnz. 煪 anda, en iyi se蔒nek G氍 ve [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz] . Bu, saysz akl sorunlar 霵lemenize yardmc olabilir.
  Real-Debrid'in premium fiyatl bir hizmet oldu繠na dikkat edin. Ancak, olduk蓷 uygun. Tm medya ak ihtiya蔮arnz i蓾n Kodi'ye ba蹥mlsanz, bu hizmet akll bir yatrm olabilir.
  Eklentilerinizdeki 琄bellek Silin

  Ak sorunlarnz belirli bir eklentiye ba簰ysa, imdi 霵belle簨ni temizlemenin zaman geldi. Bununla birlikte, her eklentinin bu se蔒ne簨 getirmedi簨ni bilmelisiniz. Indigo adl bir bakm eklentisi kullanarak tavsiye edece簨miz makalede daha sonra bahsedece簨z. Yine de, popler eklentilerin 蔞繠nlu繠 驆el bir Ayarlar b闤myle gelir.
  琄bellek ve sa簰ayclar silerek G氍' nasl sfrlayaca蹥mza bir g驆 atalm.


  • Kodi'yi a踦n , Eklentilere gidin ve Exodus'u balatn ;
  • Eklentinin Ana Sayfasnda ' Ara蔮ar ' zerine tklayn ;


  Resimleri g顤meniz icin ye olmanz gerekiyor.[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz].


  • Burada ' 琄bellek Temizle ' ve ' Sa簰ayclar Temizle ' olmak zere iki se蔒nek g顤eceksiniz . Onlar kullanmaktan 蔒kinmeyin.


  Resimleri g顤meniz icin ye olmanz gerekiyor.[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz].


  • Devam etmek isteyip istemedi簨niz sorulacaktr. 毼lemi tamamlamak i蓾n ' Evet'i tklayn .


  Kodi Sorun Giderme Klavuzu: Gelimi Ayarlar

  Genel olarak, sahip oldu繠nuz daha g蔮 bilgisayar (veya cihaz) ne kadar iyi olursa. Kodi hafif bir uygulama olmasna ra繜en, uygulamann daha iyi 蓷lmasna yardmc olmak i蓾n daha fazla kaynak ayrabilirsiniz. Bu, oluturmanz ve Kullanc Veri klas顤nzn i蓾ne yerletirmeniz gereken bir XML dosyas aracl蹥yla yaplr.
  Size dosyay nasl oluturaca蹥nz, nereye yerletirece簨nizi ve Kodi'yi nasl daha g蔮 hale getirece簨nizi anlataca蹥z.
  Yeni Bir XML Dosyas Oluturun

  愮k adm, Kullanc Verileri klas顤nze yerletirilmesi gereken XML uzantsyla yeni bir dosya oluturmaktr. Kullanc Verilerini farkl iletim sistemlerinde nasl bulaca蹥nz aa蹥da a踦klanmtr:


  • Windows: Windows tuu + R tularna basarak ドltr komutunu a踦n. Aa蹥daki kodu yaptrn: '% APPDATA% \ roaming \ kodi \ userdata'. Enter tuuna basn ve dizini g顤rsnz. Sa簰anan gezinme yolunu Windows 10'da Balat mensn balatp yaptrarak da kullanabilirsiniz.


  Resimleri g顤meniz icin ye olmanz gerekiyor.[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz].


  • Mac: Git '/ <kullanc_adnz> / Library / Application Support / Kodi / userdata / / Kullanclar';
  • Linux: ' ~ / .kodi / userdata / ' adresine gidin ;
  • Android: Varsaylan Dosya Y霵eticisi'ni kullann ve ' Android / data / org.xbmc.kodi / dosyalar / .kodi / userdata / ' adresine gidin ;
  • iOS: Cihazlarnzn Dosya Y霵eticisi'ni kullann ve ' / private / var / mobile / Ktphane / Preferences / Kodi / userdata / ' dosyasn a踦n .


  Dizini bulduktan sonra yeni bir dosya oluturun ve ' advancedsettings.xml ' olarak adlandrn. Bu, yeni bir metin dosyas oluturup XML uzantsn kulland蹥nzdan emin olarak yaplabilir.
  Yeni Oluturulan XML'yi Doldur

  Aa簨daki g顤nty kullanarak Gelimi Ayarlar dosyasnn son g顤nmn g顤ebilirsiniz. Mavi renkli metnin resimde g顤d蹞nz gibi yerletirilmesi gerekti簨ni ltfen unutmayn. Beyaz metin cihaznzn teknik 驆elliklerine ba簰 olarak kullanabilece簨niz 蔒itlemeler sunmaktadr. Yeil renkli metinler mevcut komutlarn her biri i蓾n neler yapabilece簨ne ilikin a踦klamalar i蔒rmektedir.
  Resimleri g顤meniz icin ye olmanz gerekiyor.[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz].
  Her bir komutun ne i蓾n kullanld蹥n anlamanza yardmc olmas i蓾n bunlardan her birine daha yakndan bakaca蹥z:


  • <memorysize> , Kodi'ye ka bayt kullanlaca蹥n s騽lemek i蓾n kullanlan bir komuttur. Genel olarak, bo RAM belle簨nizin 蓨e birini kullanabilirsiniz ve Kodi'ye adayabilirsiniz. Ne kadar RAM oldu繠nuzu 瓘renin ve bu sayy b闤n. Ancak, bu sayy bayt cinsinden hesaplad蹥nzdan emin olun.
  • <buffermode> , arabelle簟 alnmasna izin verilen i蔒rik trlerini tanmlayan bir ayardr. 琀ne簨n, Kodi'ye yalnzca yerel olarak depolanm i蔒ri簨 arabelle簟 almasn veya herhangi bir dosyay tamponlamasn isteyebilirsiniz. ' 0 ' tm internet aklarn tamponlamak i蓾n kullanlrken ' 2 ' ger蔒k 愯ternet tabanl dosya sistemlerini arabelle簟 almak i蓾n kullanlrken Kodi ile uyumlu herhangi bir eyi arabelle簟 almak i蓾n ' 1 ' kullanlr .
  • <readfactor> , Kodi'nin bir video dosyasn nasl okumaya 蓷lt蹥n g飉terir. G蔮 bir ilemciye sahipseniz, bunun i蓾n avantajl olabilirsiniz. Varsaylan de簟r ' 4.0 ' dir. Orta menzilin stnde bir CPU varsa 蓾ftletirebilirsiniz.


  Yeni de簟rleri girdikten sonra dosyanz kaydedin. Bir kez daha dosyann XML uzantsna sahip oldu繠ndan emin olun. Bilmen gereken tek ey bu. Geri kalan Kodi yapacak.
  琄emli not: Her semboln do繢u bir ekilde girildi簨nden emin olun. Yukardaki g顤ntye yakndan bakn ve her komutun balang ​​ve biti oldu繠ndan emin olun. 琀ne簨n: <memorysize> ve </ memorysize> . Kodi'nin bu dosyay tanmas i蓾n her komutun kapatlmas gerekti簨ni g顤eceksiniz. Bir eyi berbat ederseniz, bu dosyay silebilirsiniz ve Kodi orijinal durumuna geri d霵ecektir.
  Kodi Sorun Giderme Klavuzu: Kodi Kullanc Gnl蹞yle 愮gili Hatalar

  Kodi kullanclarnn belli bir ksm, rezil " Daha fazla bilgi i蓾n gnl蹞 kontrol et " mesajnn farkndadr . Bu hata iletisi farkl durumlarda g顤ntlenebilir, ancak genellikle bir ortam dosyas yrtmeye 蓷lt蹥nzda olur. Bu, medyay Web'den akn engelleyebildi簨nden, bu Kodi sorun giderme klavuzunda olas 踤zmlere g驆 ataca蹥z.
  Indi'yi Kodi'ye ekleyin

  Indigo adl bir Kodi eklentisi, bu uygulama i蓾n bir bakm arac olarak kullanlabilir. Bu nedenle, Kodi'yi optimize etmek ve baz sorunlar 踤zmek i蓾n kullanlabilir. Indigo bir 踤zm sa簰amaz olsa bile, bu uygulamay orijinal ayarlarna geri yklemek i蓾n kullanlabilir.
  Resimleri g顤meniz icin ye olmanz gerekiyor.[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz].
  Gncellenmi depoyu ve ayrca bu eklentiyi Kodi kopyanza eklemenize yardmc olan ekran g顤ntleri serisini bulabilirsiniz.
  Okumaya devam ederseniz, bu eklentiyi nasl kullanaca蹥nz ve baz se蔒neklerin neler yapabilece簨ni 瓘reneceksiniz.

  Sorunlar Gidermek 楁in Indigo kullann

  Indigo'y balattktan sonra, bir dizi farkl ara g顤eceksiniz. Kodi ile ilgili sorunlar 踤zmek i蓾n kullanlabileceklere odaklanaca蹥z.


  • Bakm Ara蔮ar: Bu, 蔞k sayda faydal se蔒nek getiren kapsaml bir b闤mdr. Kodi'nin 霵belle簨ni temizlemenizi, k踙k resimleri silmenizi ve paketleri silmenizi de 霵eririz. G顤d蹞nz gibi bu b闤m, Kodi'nin otomatik bakm komut dosyalarn kullanarak optimize edilmesini sa簰amak i蓾n de kullanlabilir. Kodi'nin tm bu ileri varsaylan olarak yapt蹥n bilmeniz gerekir; bu da Indigo'nn bu ilemleri zorlamak i蓾n kullanlabilece簨 anlamna gelir. Bu, farkl trde sorunlar kaldrmaya geldi簨nde yararl olabilir.


  Resimleri g顤meniz icin ye olmanz gerekiyor.[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz].
  Resimleri g顤meniz icin ye olmanz gerekiyor.[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz].


  • Kodi'yi gen蔮etirin: Farkl se蔒nekleri denerseniz ve hala sorunlarla kar karya kalrsanz, Kodi'nin kurulumunu geri yklemek 霵erilir. Bu ilem tamamlandktan sonra sfrdan balamak zorunda kalacaksnz. Ayrca, Indigo'nun Kodi'yi canlandrdktan sonra, uygulamay ayarlamanza yardmc olacak Yaplandrma Sihirbaz ile karlaca蹥nn bilinci 霵emlidir.
  • Fabrika Geri Ykleme: Bu se蔒nek ayrca Kodi'yi orijinal yaplandrmasna geri ykler. Bununla birlikte, bo bir kayrakla karlaacaksnz. Yaplandrma Sihirbaz'n kullanmay dnmyorsanz bu se蔒ne簨 kullanabilirsiniz.


  Log Viewer' Kullanarak Sorunlar Belirleme

  Kodi ile ilgili sorunlar hala 踤zemiyorsanz size bir ipucu daha verelim. Bu Kodi sorun giderme klavuzunu okudu繠nuzdan fayda sa簰ayaca蹥nz umuyor olsak bile, ger蔒klemeyecekse sizi hazrlamak isteriz. Kodi'nin gnl蹞n kontrol etmenin ve baka bir kiiye g霵dermenin (veya 蔒vrimi蓾 olarak yklemesi) bilmek 霵emlidir.
  Resimleri g顤meniz icin ye olmanz gerekiyor.[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz].
  Kodi'nin gnlk dosyasn kontrol etmenin en kolay yolu 愯digo'yu kullanarak ( Ana Men'deki ' Gnlk G顤ntleyici'yi tklayn ). Bu Kodi'nin faaliyetlerini g飉terir ve bir eyler ters giderse bilgi sa簰ar. Bu, birden fazla ekilde yardmc olur:


  • Kodi, bir kez hatalar hakknda 驆el bilgi vermez. Bunun yerine, gnlk dosyasn kontrol etmeniz gerekti簨ni s騽lyor. Bu dosyay a蓷rak 蔒vrimi蓾 arama yapmak i蓾n kullanlabilecek farkl hata kodlarn bulabilirsiniz. Dzinelerce farkl hata oldu繠ndan Google' belirli hata kodlaryla ilgili bilgi bulmak i蓾n kullanabilirsiniz.
  • Ayrca forumlarda yardm isteyebilirsiniz. Kodi, canl ve yararl kullanclar toplulu繠 ile tannr. Ancak, bir gnlk dosyanz yoksa size yardmc olamazlar. Bu nedenle Indigo, gnlkleri da aktarmak veya yklemek i蓾n uygun bir yol sa簰ar. Bu Indigo'y a踦p Log Viewer> Upload Log'a giderek yaplr . Bu se蔒nek ayn zamanda gnlklerini e-posta adreslerini bilerek birine g霵dermek i蓾n de kullanlabilir.

  AlntAlnt

 2. #2
  Junior Member anathemaceyhun - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Apr 2020
  Mesajlar
  19
  Total 'Thanks' Received by This User :
  1 Bu Konu icin
  4 Toplam

  Standart Cevap: [Wetek] Kodi Sorun Giderme Klavuzu - Sk Karlalan Sorunlar ve Dzeltmeler

  Kodiyi tv box da kullanyorum oynatmay se蓨i簨m hemen hemen btn yaynlar da gnlk dosyasn denetleyin diye bir hata alyorum ip de簨tirdim yine de dzelmedi ne yapmalym tk ederim imdiden
  AlntAlnt

 3. Teşekkr edenler:

  sener22 (4.03.2021)

 4. #3
  Junior Member sener22 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Oct 2014
  Mesajlar
  11
  Total 'Thanks' Received by This User :
  0 Bu Konu icin
  0 Toplam

  Standart Cevap: [Wetek] Kodi Sorun Giderme Klavuzu - Sk Karlalan Sorunlar ve Dzeltmeler

  Bendede ayn hatalar son bir iki haftadr var.
  AlntAlnt

 5. #4
  Junior Member tworunn - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Jun 2020
  Mesajlar
  3
  Total 'Thanks' Received by This User :
  0 Bu Konu icin
  0 Toplam

  Standart Cevap: [Wetek] Kodi Sorun Giderme Klavuzu - Sk Karlalan Sorunlar ve Dzeltmeler

  Sorunu 踤zen varm kutuyu krcam az kald
  AlntAlnt

 

 

Benzer Konular

 1. [Wetek] Raspberry Pi - Ayrntl Kurulum Klavuzu'nda Kodi'yi kurun
  Von usta_399 im Forum WeTec Genel konular
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 4.10.2017, 23:45
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.08.2017, 19:42
 3. [Wetek] Kodi 17.3 Kurulum Klavuzu
  Von usta_399 im Forum Wetek Kodi TV
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.08.2017, 19:27

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz De簨tirme Yetkiniz Yok
 •  

Sponsor Araniyor2
Page generated in 1.623.707.331.87401 seconds with 19 queries Sayfa Boyutu (254976)