Bilgisayarnzda ne zamandan kald蹥n bilmedi簨niz ve bir trl a蓷mad蹥nz .bin uzantl bir dosya varsa klasik y霵temleri kullanarak a蔂aya 蓷lrken zorlanabilirsiniz. Sizin i蓾n BIN dosyalarn a蔂ak i蓾n kullanabilece簨niz en kolay birka y霵temi anlattk.

Bir sredir hayatmzda olmasa da bir d霵em .bin uzantl dosyalar en sk kullanlan dosya trlerinden biriydi. Bu tr dosyalar bir CD ya da DVDden imaj ald蹥mz zaman oluur. 慆aj alnan yani kopyalanan CD ya da DVD i蔒ri簨 .bin uzantl olarak kaydedilir. Bu tr dosyalar direkt olarak a蓷mazsnz, bu nedenle baz ilemler yapmanz yapmalsnz.
E簟r daha 霵ce .bin uzantl dosya a蔂adysanz yaplacak ilemler biraz karmak g顤nebilir ama aslnda olduk蓷 basit birka admdan oluurlar. Sizin i蓾n .bin uzantl dosyalar a蓷rken kullanabilece簨niz en kolay birka y霵temi anlattk ve bu y霵temleri uygularken izleyece簨niz admlar tek tek anlattk. Siz de bu y霵temleri uygulayarak kolayca .bin uzantl dosyalar a蓷bilirsiniz.

BIN uzantl dosyalar nasl a踦lr?

 • Adm #1: CUE dosyas oluturmak i蓾n Not Defterini a踦n.
 • Adm #2: Dosya ad yazn ve CUE dosyas olarak .bin dosyas ile ayn klas顤e kaydedin.
 • Adm #3: [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]Nero programn indirin ve kurulumu tamamlayn.
 • Adm #4: CUE dosyasn Nero programnda a踦n.
 • Adm #5: Bo bir CD takn ve dosyay yazdrn.
 • Adm #6: 毼lem tamam.

Adm #1: CUE dosyas oluturmak i蓾n Not Defterini a踦n

Bu y霵temde .bin uzantl dosyay bir CD ya da DVDye yazdraca蹥nz i蓾n CUE uzantl bir dosyaya ihtiyacnz olacak. E簟r b騽le bir dosya varsa bu admlar atlayabilirsiniz. CUE uzantl bir dosyanz yoksa oluturmak i蓾n bilgisayarnzdaki Not Defteri programn a踦n.
Adm #2: Dosya ad yazn ve CUE dosyas olarak .bin dosyas ile ayn klas顤e kaydedin


Bilgisayarnzdan Not Defteri programn a蓨ktan sonra aa蹥daki metni yazn;
FILE "dosyaadi.bin" BINARY
TRACK 01 MODE1/2352
INDEX 01 00:00:00
dosyaadi.bin satrna .bin uzantl dosya ile ayn ad yazn. Daha sonra bu dosyay Farkl Kaydet butonu ile .bin uzantl dosya ile ayn klas顤e, CUE uzantl olacak ekilde kaydedin.
Adm #3: Nero programn indirin ve kurulumu tamamlayn

Pek 蔞k kullanc uzun zamandr CD yazdrma yazlmlar kullanmyor ama .bin gibi g顤ece eski bir dosyay a蔂ak i蓾n eski yollara bavurmak gerekiyor. Nero, CD yazdrma yazlmlar arasnda en bilinenlerden biri oldu繠 ve genelde kullanclar bu arayze aina oldu繠 i蓾n kullanmak daha kolay olacaktr.
Adm #4: CUE dosyasn Nero programnda a踦n


Nero programn bilgisayarnza indirdikten ve kurulumu tamamladktan sonra program a踦n ve Nero Burning ROM butonu ile yazdrmak istedi簨niz CUE uzantl dosyay program zerinden a踦n. Baz CD yazdrma yazlmlar .bin uzantl dosyay da isteyebilir.
Adm #5: Bo bir CD takn ve dosyay yazdrn


Nero zerinden CUE uzantl dosyay a蓨ktan sonra bilgisayarnza bo ve yeterli kapasiteye sahip oldu繠ndan emin oldu繠nuz bir CD ya da DVD takn ve Burn butonuna tklayn. Dosya boyutuna g顤e de簨en bir srede dosyanz CD zerine yazdrlacak. 毼lem sonras CDy kontrol edin, e簟r ilem baarsz olduysa farkl bir CD ile ilemi tekrar edebilir ya da di簟r y霵temlere g驆 atabilirsiniz.
Anlatt蹥mz bu y霵tem i蓾n elbette kullanclarn ihtiyac olan ilk ey bir CD-Rom. Bu y霵temi tercih ediyorsanz yeni bilgisayarlarda artk pek kullanlmayan sisteme ihtiyacnz olacak. E簟r bilgisayarnzda bir CD-Rom yoksa harici bir ba簰ant ile sistemi cihaznza ba簰ayabilir ya da alternatif y霵temleri deneyebilirsiniz.
Sanal src ile .bin uzantl dosyalar a蔂a:

 • Adm #1: [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]DeamonTools programn indirin ve kurulumu tamamlayn.
 • Adm #2: CUE dosyasn program zerinden a踦n.
 • Adm #3: Ykleme sonras bir sanal src oluturulacak.
 • Adm #4: 毼lem tamam.

Adm #1: DeamonTools programn indirin ve kurulumu tamamlayn


DeamonTools, sanal src oluturma programlar arasnda en bilinenlerden bir tanesi. Kurulum srasnda istemedi簨niz program ve eklentilerin yklenmedi簨nden emin olun. Baz iletim sistemlerinin kendine ait sanal src 驆elli簨 olabilir ama bu yazlm indirmek daha emin bir yol olacaktr.
Adm #2: CUE dosyasn program zerinden a踦n


Bir 霵ceki y霵temde anlatt蹥mz ekilde oluturdu繠nuz CUE dosyasn DeamonTools program zerinden Mount butonunu kullanarak a踦n. A蓨蹥nz zaman dosya, dosya boyutuna g顤e de簨en bir srede programa yklenecek.
Adm #3: Ykleme sonras bir sanal src oluturulacak


Ykleme sonras Bilgisayar klas顤ne bakt蹥nz zaman orada sanki bir USB bellek ba簰amsnz ya da bir CD takmsnz gibi bir sanal src simgesi g顤eceksiniz. Bu simgeyi kullanarak tpk bir CD 蓷ltrr gibi .bin uzantl dosyanz a蓷bilirsiniz.
.bin dosyasn ISO dosyasna d霵trerek a蔂a:

 • Adm #1: [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]MagicISO programn indirin ve kurulumu tamamlayn.
 • Adm #2: Program a踦n ve Convert butonuna tklayn.
 • Adm #3: D霵trme 蔒idini ve d霵trmek istedi簨niz dosyay se蓾n.
 • Adm #4: Hedef klas顤 se蓾n ve bir dosya ismi belirleyin.
 • Adm #5: Convert butonuna tklayn.
 • Adm #6: .bin dosyanz, dosya boyutuna g顤e de簨en bir srede ISO dosyasna d霵trlecek.


.bin uzantl bir dosyay ISO uzantl bir dosyaya 蔒virmenin en byk faydas, dosyay daha fazla program zerinden a蔂a ansnzn olmasdr. D霵trd蹞nz ISO dosyasn tpk di簟r y霵temlerde oldu繠 gibi CD zerine yazabilir ya da sanal src yardmyla a蓷bilirsiniz.