[De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]
realme, en yeni akll telefon iletim sistemi olan realme UI 3.0 srmn resmi olarak piyasaya srd.

realme UI 3.0, Android 12nin bir蔞k yeni 驆elli簨ni beraberinde getiriyor. Tasarm, srkleyici ak, kiiselletirme, gizlilik ve ilevsellikteki ykseltmeler ile Seamless Fun rn konseptini koruyor. realme kullanclar i蓾n yepyeni bir deneyim sunuyor.
realme UI 3.0da tasarm daha etkileyici, g顤nm daha dzenli ve genel kullanc arayz kullanm daha srkleyici ve akc.
愮k olarak, yeni bir 3D simge tasarm sayesinde simgeler tamamen yenileniyor. Ana hatlara yo繠nluk ekleniyor ve daha dinamik bir his vermek i蓾n ise yar saydam bir y霵tem kullanlyor. Bu 瓘eler ayarlandktan sonra tm simge tasarm daha canl ve boyutlu hale geliyor. UI 2.0a kyasla, kullanclarn isteklerine daha iyi uyum sa簰amas i蓾n daha geni bir renk yelpazesi eklenmitir.
Sadece bununla snrl da de簨l. realme UI 3.0, boluk brakarak bilgi yo繠nlu繠nu azaltmak i蓾n bir dzen se蓾yor. Ek olarak balk boyutu ile sembol ve metin kontrast, kullanclara aldklar bilgilerle ilgili bir 霵em ve konsantrasyon hissi vermek i蓾n gelitirildi. Bu ise 蔞k ho bir g顤sel deneyim sa簰yor.
Kiiselletirme

realme kullanc arayz her zaman byk 闤踙de kiiselletirmeye izin vermitir. Simgeler, arka planlar, yaz tipleri ve di簟r 瓘elerin tm, kullanclarn zevklerine g顤e 驆elletirilebilir. Artk realme UI 3.0, tema rengi 驆elletirme 驆elli簨ni dnya 蓷pnda destekliyor. Kullanclar tema rengi olarak en sevdikleri renklerden herhangi birini se蔒bilirler. AOD (Daima A踦k Ekran) da ykseltildi. Kullanclar bir foto繢af ykleyebilirken, benzersiz bir AOD tasarmnn keyfini 踦karabilir. Bu arada realme UI 3.0, realme maskotu realmeowun AODsini de piyasaya srd. Size en 蔞k hitap edeni se蓾n ve yepyeni AOD tarznzn tadn 踦karn!
Ayrca realme UI 3.0 hayaletler, yiyecekler, gnlk yaamdan nesneler ve aklnza gelebilecek her ey ile ilgili bir蔞k emojiyi de destekler. Ve realme UI 3.0, belirli cihazlar i蓾n baz yeni dinamik duvar ka蹥tlarna sahiptir. B騽lece kullanclar yeni g顤sel deneyimin tadna varabilirler.
Akclk ve 毼levsellik

Yaplan aratrmalara g顤e, kullanclarn 蔞繠 realme UI 2.0n srkleyici deneyiminden ger蔒kten memnun kald. Ve bu 驆ellik realme UI 3.0da daha da gelitirildi.
realme UI 3.0da tantlan yapay zeka przsz motoru, her y霵den przszlk katyor ve temel mantkta g tketimini azaltyor. Toplam bellek kullanm hz artrld, bellek par蓷lanmas en aza indirildi ve yapay zeka bellek sktrma ile birletirilmi kaynak planlamas sayesinde farkl programlar akllca balatlyor. Bu, bellek kullanmn %30 azaltmaktadr, genel uygulama balatma performansn %10 ve pil 闣rn ise %12 artrmaktadr.
Ayn zamanda, animasyonlar daha iyi optimize edilmitir. Yapay zeka animasyon motoru, nesnelerin hareketini ve e繢ili簨ni snrlamak i蓾n s霵mlemenin dinamik de簨imini belirler. Efekt, hareketi daha rahat bir ekilde takip eder. Ve b騽lece daha akc hale gelir.
Yzen Pencere 2.0, realme UI 3.0a da tantld. Kullanclar, pencereleri istedikleri gibi kontrol edebilir. Bu da pencereleri 蔒itli iletiim ve kullanm senaryolarnda daha pratik ve kullanl hale getirir.
Gizlilik

realme UI 3.0, kullanclarn kiisel verilerinin ve bilgilerinin her zamankinden daha gvenli olmasn sa簰amak i蓾n gizlilik ilevlerini de gncellemektedir.
realme UI 3.0, en sevdi簨niz resimlerinizi veya videolarnz 驆el olarak paylamanza olanak tanyan yeni bir altyaz birletirme 驆elli簨ne sahiptir. Kullanclar, hayatlarna dair anlar gvenli bir ekilde paylamak i蓾n foto繢afn konum bilgilerini ve zaman damgas, kamera modeli ve ayarlar dahil olmak zere foto繢af verilerini silebilir. realme UI 3.0da uygulama izinlerine daha fazla snrlama da eklendi. Konum verileri s驆 konusu oldu繠nda, konum gizlili簨ni korumak i蓾n 顤ne簨n belirli olmayan konumlar kullanlr.
Ayrca resimsel g飉terimler, tketicilerin uygulamalarn gizlilik etkinliklerini fark etmelerini sa簰ar. Uygulama izninin kullanmn grafiklerde, uygulama izinlerinin bir listesini ve kullanclarn gizlilik kullanmna her a踦dan hakim olmalarna olanak tanyan belirli uygulamalarn kullanm hakknda ayrntl bilgileri g顤ebilirsiniz.