turk-dreamworld.com Sitesine Hogeldiniz.


2. sayfa - 2 sayfa var BirinciBirinci 12
17 sonu蓨an 11 ile 17 aras
 1. #11
  Junior Member Serdar102 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Mar 2024
  Mesajlar
  28
  Total 'Thanks' Received by This User :
  0 Bu Konu icin
  6 Toplam

  Standart Cevap: Atatrk 溮irleri - Serdar Yldrm

  ATAT鄄Kу OLALIM
  愯sano簰u dnyaya gelir
  琄ce bebek, sonra 蔞cuk olur
  Gen olur daha sonra
  Atasn bilir, Atatrk' tanr
  Atatrk ilkeleri ve devrimleri 蹥nda
  Yolunu aydnlatr.
  * * * *
  Hayat karanlk, sonsuz bir
  Ma簜ra olarak dnsek
  Atatrk' sevmeyen biri,
  Karanlkta kalr daima
  Medeniyet ona yabancdr
  Kltr yolu karanlktr.
  * * * *
  愯san olmann bilincine varmak
  Hayat iki bilinmeyenli bir denklem
  Olarak kabul etmek
  Bu denklemlerden karanlk de簨l,
  Aydnlk olan se蔂ek
  En byk benim diyebilmek
  Giderek bymek ve sonsuz
  Bykl簟 ulaabilmek.
  * * * *
  Ucu, buca蹥 olmayan
  Bu hayat yolunda
  Her ge蔒n gn
  Bymek ve g蔮enmek
  Olayn beyninde patlayp
  Beyninde bitmesine izin vermek.
  * * * *
  Aklna sahip 踦kmak
  Atatrk踙 olmak
  Milyonlarca yl srecek
  Hayat yolunda
  Hayatta kalmak
  Hep var olmak.

  SON

  Yazan: Serdar Yldrm
  AlntAlnt

 2. #12
  Junior Member Serdar102 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Mar 2024
  Mesajlar
  28
  Total 'Thanks' Received by This User :
  0 Bu Konu icin
  6 Toplam

  Standart Cevap: Atatrk 溮irleri - Serdar Yldrm

  ANADOLU ATAT鄄K DOLU
  Anadolu Atatrk dolu
  Devrimleriyle mutlu
  Anadolu Atatrk dolu
  Yaamnda huzurlu.
  * * * *
  Atatrk'ten bize kalan miras
  Trkiye Cumhuriyeti
  Trkiye Cumhuriyeti'ni korumalyz
  Teslim etmemeliyiz yaban ellere.
  * * * *
  Ben yz yl de簨l
  Yaamak isterim bin yl
  Her yl 60 Atatrk 溮iri yazsam
  Bin ylda 60.000 iir yazarm.
  * * * *
  60.000 askerlik bir ordu
  G闤gesinden korkanlara kar
  Korkutucu bir g tekil eder
  Onlar kendisinden bile korkar hale getirir.
  * * * *
  Gelin Atatrk踙 olalm
  ネvremize mutluluk sa蓷lm
  Gelin Atatrk踙 olalm
  畤gr ve ba蹥msz kalalm.

  SON

  Yazan: Serdar Yldrm
  AlntAlnt

 3. #13
  Junior Member Serdar102 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Mar 2024
  Mesajlar
  28
  Total 'Thanks' Received by This User :
  1 Bu Konu icin
  6 Toplam

  Standart Cevap: Atatrk 溮irleri - Serdar Yldrm

  BA溠OMUTAN MUSTAFA KEMAL
  Osman Gazi, Osmanl Beyli簨'ni kurdu
  Zamanla beylik devlet oldu
  Padiahlar Trk't, halk Trk Halk'yd
  慆paratorluk i蓾ndeki halklar 蔞簜ld snrlar geniledik蔒.
  * * * *
  B騽lece aradan yz yl ge蓨i
  Saraylar 蔞簜ld 酨tanbul'da, Edirne'de, Manisa'da
  Savaa giden ordunun banda padiah g顤lmez oldu
  Byk toprak kayplar yaand, Anadolu dman doldu.
  * * * *
  Anadolu ahland Mustafa Kemal 霵derli簨nde
  Ba繢na saplanan han蔒ri s闥p att
  Skl bir yumruk olmak, halkn gcne g katt
  Sekiz yl sren Kurtulu Sava zaferle sonu蔮and.
  * * * *
  Uzun u繢alardan sonra Trkiye Cumhuriyeti kuruldu
  Meclis toplanarak Mustafa Kemal'i Cumhurbakan se蓨i.
  Meclisin Byk Kurtarc'ya vefa burcu bitmemiti
  Ebedi Bakomutan Mustafa Kemal'e Atatrk soyadn verdi.

  SON

  Yazan: Serdar Yldrm
  AlntAlnt

 4. Teşekkr edenler:

  Rza Selturk (2.07.2024)

 5. #14
  Junior Member Serdar102 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Mar 2024
  Mesajlar
  28
  Total 'Thanks' Received by This User :
  1 Bu Konu icin
  6 Toplam

  Standart Cevap: Atatrk 溮irleri - Serdar Yldrm

  MUSTAFA KEMALC OLMAK
  愯sano簰unun yzyllardr sregelen
  Kalplam bir dncesi vardr
  Do繢usu budur diye ortaya 踦ksan
  G驆 ucuyla sana bakarlar
  Ama yanln peinden giderler.
  * * * *
  G驆nn 霵nde bir Mustafa Kemal vardr
  Senin inand蹥n kalplar
  Parampar蓷 eden
  Daha iyisi, daha gzeli, bu de簨l mi?
  Neden hala par蓷lanmak istiyorsun?
  * * * *
  Bir Mustafa Kemal ki, 蔞k byk ve g顤kemli
  Dnyann gelmi ge蔂i en byk
  Sava kahraman
  Sen kimsin, Mustafa Kemal'i be簟nmeyen
  Sen tarihin akl odalarna s繜azsn.
  * * * *
  Sana Trk olmayandan fayda gelmez
  Sen ger蔒k Trk'ten fayda bekle
  Atatrk' sevmeyenlerden de簨l
  愯sanl蹥n en byk kurtarcsndan
  Yardm bekle.
  * * * *
  Dnya Atatrk'e 霵em verse
  Devrimleri 蹥nda hareket etse
  Sava bir cinayettir dese
  Ne Hitler olurdu, ne Mussolini.

  SON
  AlntAlnt

 6. Teşekkr edenler:

  Rza Selturk (2.07.2024)

 7. #15
  Junior Member Serdar102 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Mar 2024
  Mesajlar
  28
  Total 'Thanks' Received by This User :
  1 Bu Konu icin
  6 Toplam

  Standart Cevap: Atatrk 溮irleri - Serdar Yldrm

  NASIL B嵬 D逴YA 嵞T幎ORUM?
  Milliyet蓾li簨n en st dzeyde oldu繠
  Bolukta sallanmad蹥 yaam standardnn
  Kesin 蓾zgilerle belirlendi簨 lkelerin snrlarnn
  Komu bir lkenin ordusunun
  Bu snr ge蔂eyece簨nin gvence altnda oldu繠
  Fethetmeci bir grubun 踦kp da
  Ben buray fethederim
  ド a踦p 蓷 kapatrm demeyece簨
  Bir dnce sisteminin garantisi olmak istiyorum.
  * * * *
  Bar diyelim, sevgi diyelim
  Kardelik diyelim
  Sava ka踦nlmazsa bunu
  Bilim ve teknoloji i蓾n kullanalm
  愯sanl簜 蓷 atlatalm
  Sevgi ve barn egemen oldu繠
  Yeni bir dnya kuralm.

  SON
  AlntAlnt

 8. Teşekkr edenler:

  Rza Selturk (2.07.2024)

 9. #16
  Junior Member Serdar102 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Mar 2024
  Mesajlar
  28
  Total 'Thanks' Received by This User :
  2 Bu Konu icin
  6 Toplam

  Standart Cevap: Atatrk 溮irleri - Serdar Yldrm

  CESUR シCUK
  Yl 1915 ドnakkale.
  愯giliz ve fransz sava gemileri
  Bomba ya簠ryor, Trk siperlerine
  Buna karlk Trk top蓰lar
  Aa蹥 kalmyor dmandan
  Hedefi 12'den vuruyor, her atta
  Pek 蔞k gemiyi bo簜zn
  Karanlk sularna g闣yor.
  * * * *
  Aylardr sren bir sava bu
  Trk subaylar arasnda
  Bir dncedir geliiyor:
  ドnakkale'de savaan
  En cesur asker kim?
  Tahmin edildi簨 gibi siperden ban
  Aa蹥 indirmeyen Mustafa Kemal ilk srada
  愲inci kim olabilir?
  Bundan do繠yor tartma.
  * * * *
  Cepheler aras telgraf yazmalar
  Dur durak bilmiyor
  Koca蓾men, Conkbayr, Anafartalar
  Adaymz ite bu, ikinci biziz diyor.
  * * * *
  Ben de zaman gezgini olarak
  Zaman makinemin bandaym
  Zaman saatini ge蔂ie kurarak
  Byk kader de簨ikli簨ne sebep olmadan
  Yaanm yllara d霵lebilir
  Bence gelece簟 gidilemez.
  Yaanmam bir gelece簨n tekrardan
  Yaanmas beklenemez.
  * * * *
  ドnakkale 1915 telgraf yazmalar
  Zaman makinemin ekranna dmeye balad.
  Bir g顤ndm, bir yok oldum.
  ドnakkale 1915' e
  Zaman ayarn yaptm
  Start d繜esine bastm
  15-20 saniye i蓾nde
  ドnakkale'de olacaktm.
  Mert, yi簨t, korkusuz kimmi
  G飉terecektim dnya aleme.
  * * * *
  ドnakkale'ye geldi簨mde
  G驆 g驆 g顤myordu siperlerde
  Gemilerden atlan bombalar
  Tanmyordu yaam ans
  Bir inanlmazn i蓾ne dece簨mi
  Biliyordum ama inanlmazn bu derece
  愯anlmaz olaca蹥n tahmin etmemitim.
  * * * *
  Anafartalarda Mustafa Kemal
  Denize en yakn siperde
  Emirler ya簠ryor, ba蹥ryor
  Sinirli ama 蔞k sinirli
  Ben de o siperde belirdim
  Baktm ayaktaym, yere yattm
  Hedef k踙ltm.
  * * * *
  Mustafa Kemal beni g顤d
  Yanma geldi
  Kalk aya簜 asker, ne yapyorsun
  Orada, diye sordu
  Bir kuruum vard, drdm
  Onu aryordum, dedim.
  Aya簜 kalktm, asker selam verdim.
  Mustafa Kemal: Seni tandm, 蔞cuk.
  Bu defa durum bambaka
  Bizden sonras vatan, bizden sonras namus
  Bu sava, Trk'n Kurtulu Sava'dr
  Savaaca蹥z, yenilmeyece簨z.
  * * * *
  Avc bir ingilizin att蹥 kurun
  Ci簟rparemi deldi
  Serdar Yldrm'n dnyadaki maceras
  Bu kadar kolay son bulamazd
  Mustafa Kemal dedi: Vuruldun 蔞cuk!
  Kurun g瓘sn par蓷lam
  Yaad蹥n yla bir an 霵ce d霵
  Kurun etkisini kaybeder.
  * * * *
  Do繢uydu bu.
  Bir sre sonra yaad蹥m yla geri d霵dm
  Birka gn sonra
  Mustafa Kemal'e bir telgraf g霵derdim
  揫iyim, yayorum, mutluyum, yazyorum
  Daha sonra Mustafa Kemal'den telgraf geldi:
  Sana atlan kurun dmanlar yok edecek
  O kurun byyecek dev olacak
  Anadolu'da devlet olacak
  Kuraca蹥m Trkiye Cumhuriyeti
  愮elebet payidar kalacak.

  SON
  AlntAlnt

 10. Teşekkr edenler:

  Aslan-12 (3.07.2024) , Rza Selturk (2.07.2024)

 11. #17
  Senior Member Rza Selturk - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Jun 2015
  Bulundu繠 yer
  Aydn-Turkiye
  Mesajlar
  130
  Total 'Thanks' Received by This User :
  1 Bu Konu icin
  136 Toplam

  Standart Cevap: Atatrk 溮irleri - Serdar Yldrm

  Serdar102 dost'a, Byk 琄der Atatrk hakkndaki bilime dayal,Gven veren,Ulusalcl蹥 ycelten ve Sevgi sarmal i蓾ndeki dnce ve duygularnz ben de i蓨en paylayorum. Kaleminize g,aklnza sa簰k dileklerimle...
  AlntAlnt

 12. Teşekkr edenler:

  Aslan-12 (3.07.2024)

 

 
2. sayfa - 2 sayfa var BirinciBirinci 12

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz De簨tirme Yetkiniz Yok
 •  

Page generated in 1.721.621.367.07801 seconds with 21 queries Sayfa Boyutu (252023)