turk-dreamworld.com Sitesine Hogeldiniz.


6 sonu蓨an 1 ile 6 aras
 1. #1
  Junior Member Serdar102 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Mar 2024
  Mesajlar
  18
  Total 'Thanks' Received by This User :
  0 Bu Konu icin
  0 Toplam

  Standart Serdar Yldrm Hikayeleri

  ODUN YARICI
  Bugn gnlerden ne acaba? Dn a繠stos ayna girdik. Bugn ayn ikisi, hafta ortas falan olsa gerek. Her neyse 蓷ramba veya perembe ne fark eder? Hava da 蔞k scak. Bo繠cu bir scaklk var. Ter i蓾nde kalmm. Biraz daha gezeyim sonra dinlenirim. Zaten vakit de 瓘leni ge蔒li bir saat oluyor. Bugn de i 踦kmayacak galiba. 塉 d顤t gn 霵ce yarm araba odun kesmitim. O zamandan bu yana boa dolayorum ya neyse. Gezmeden, dolamadan da olmuyor ki. Kim bilecek benim evi de gelecek, Hasan Usta, gel bizim u odunlar kesiver diyecek. Sonbahar geleydi iler a踦lrd, ama oraya daha iki ay var. Tek tk yazdan odun alanlar olmasa bilmem ne olurdu?
  Ge蔒n yazn bu sokakta, u evin bah蔒sinde odun kesmitim. 揫i de para vermilerdi. Bakalm yine odun aldlarsa 蓷蹥rverirler belki. Sesleneyim biraz durup da: Haydi, odun yarc geldi, odun yarcHaydi, odun yarc geldi, odun yarc Ses seda yok. 毼 踦kmayacak galiba. Bo ver. 楁im de baylmaya balad. Ackmm. Sabah evde i蓨i簨m 蔞rba hepsi o kadar. 愮eride bir bakkal olmalyd. Bir ekmek alp, yarsn yiyip, yarsn torbaya koyup, akama saklamal.

  Oh be, dnya varm! Neredeyse ekme簨n tmn yiyiverecektim. Az kald ya, pasta gibiymi. 鈤tne 蔒meden kana kana bir de su i蓨im, kendime geldim azck. 揫i ki, bu 踦narn dibine oturmuum. G闤gelik, serin buras. Dinleneyim on be yirmi dakika burada. Kardan gelen u genci birisine benzetece簨m, ama kime? Dur bakalm, yaklasn biraz. Ona benziyor ama O de簨l. O olsayd, durup 騽le bir bakar, mutlaka beni tanr, hi 蔒kinmez gelir yanma oturur, hal hatr sorar konuurdu. Bu kafasn kaldrp bakmad bile. Olsun canm, ben bu genci de pek sevdim. Beni iki ay 霵cesine d霵drd. Onu daha 霵ceden de g顤ml蹞m vard. Ben bu ihtiyar halimle, baltam omzumda, kesilecek odun ararken yollarda birka defa denk geldiydi. Yanmdan ge蔒rken yavalar yzme bakard. Dikkat ederdim, g驆leri yaarr gibi olurdu. Bir iki derken rast geldi簨, acaba dedim beni dedesine falan m benzetiyor da ondan a簰amakl oluyor. Sonra hi unutmam tenha bir sokakta oturmu, 瓘le vakti ekme簨mi yiyordum. Yoldan ge蔒rken g顤d beni, yanma geldi, oturdu. Hal-hatr sordu. Olduk蓷 mtevaziydi. Laf laf a蓨. Beni sordu: Yam 65 dedim. Tek odal bir evim var dedim. Gen蔮i簨mden beri hep oduncuyum dedim, anlattm durdum. Ad Serdar Yldrm'd. Kendisi hikayeler yazarm. Senin i蓾n de bir hikaye yazaca蹥m dede, dedi. Herkes seni bu hikaye ile tansn, bilsin, yaasn istiyorum dedi. Acaba yazd m ki?..

  SON
  AlntAlnt

 2. #2
  Junior Member Serdar102 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Mar 2024
  Mesajlar
  18
  Total 'Thanks' Received by This User :
  0 Bu Konu icin
  0 Toplam

  Standart Cevap: Serdar Yldrm Hikayeleri

  RESSAM VAN GOGH 尳E SERDAR YILDIRIM
  Zaman gezgini olarak bir araya geldik. Ben bu hikayenin yazar Serdar Yldrm ve dnyann gelmi ge蔂i en byk ressam olarak ad anlan Hollandal Van Gogh. Paris'te bir mzayede salonunda Van Gogh'un "Kafede Akam" adndaki tablosu satld. Yzden kap a踦ld. Yz on, yz yirmi derken, iki yz milyon dolara alc buldu. Van Gogh her pey srte vay be, vay be dedi, durdu.

  Ben: " Sayn Van Gogh, bu bir dnya rekoru. Bugne kadar hi蓫ir ressamn tablosu b騽lesine astronomik fiyata satlmad. "
  Van Gogh: " Arkada, bilmem inanr msn, ben birka tablomla birlikte bu tablomu da mahalle bakkalna brakmtm. Tanesine on gulden dersin demitim. O zamanlar on gulden iki dolar ediyordu. Tablolar alan olmad. Biri satlsa zeytin, peynir ve ekmek alacaktm. Zaman bana 蔞k zalim davrand. Yetenek var ama a蓧n, brak Van Gogh'un akl ka蓧n. ldrmak iten de簨l. "
  Ben: " Sayn Van Gogh, siz ortaya 踦ksanz, ben bu tabloyu yapan ressam Van Gogh'um deseniz. Tablonuzu satn almak i蓾n, fiyat artran u dolar milyonerleri, size yz dolar ba蹥 yapmazlar. "
  Van Gogh: " Sen de abarttn ama yz dolar vermezlermi? Ben de elli dolar isterim. Vermezlerse intihar ederim. "
  Van Gogh mzayede salonunun orta yerine 踦kt. Ellerini havaya kaldrd. Kendini tantt. Salondakilerin a翷 a踦k kald. Do繢u dediler, bu Van Gogh. Rica etsem bana elli dolar verebilir misiniz? dedi. Balar 霵e e簨ldi.
  " Neden ama ? " dedi, Van Gogh. " Herkes bir dolar verse elli dolar toplanr. Bana kar bu cimrilik neden? "
  Sessizlik bir sre devam etti. Sonunda 霵 srada oturan bir holding sahibi, imdi size o paray verirsek hayatn skntsndan kurtulur, rahatlarsnz. Bir daha b騽lesine st dzeyde resimler yapamazsnz diye endie ediyoruz, dedi.

  Serdar Yldrm aya簜 frlad ve gr sesiyle haykrd: " Hayr, " dedi. " Yalan s騽lyorsun. Van Gogh yaarken parasal yardm yaplsayd 蔞k daha st dzeyde, 蔞k daha kaliteli resimler yapard. O zamann insanlar, naslsa bu da 飆ekiler gibi tarihin karanlklar arasnda kaybolup gider, diyerek yardm etmediler. Kim bilir nice ressam, heykeltra, yazar, air, sporcu, besteci ve di簟r sanatsal u繢a i蓾nde olanlar karanlklarda kaybolup gitti. Binde bir b騽le kaybolmayanlardan biri olan Van Gogh'un eseri milyon dolara satlyor. Siz aslnda insanl蹥n gelece簨ni satyorsunuz ve gelecek yok oluyor, bunu fark edemiyor musunuz? "

  Serdar'n haykrna cevap veren olmad. Mzayede salonunda birka dakika sonra iki adam kalmt. Sessizli簨 Van Gogh bozdu: " Sen hakl 踦ktn Serdar, intihar etmeye gidiyorum. "
  Serdar: " Dur Van Gogh. Yl 2018. Senin kadar olmasa da ben de zor durumdaym. Bir i bulmaya kalksam, hikaye yazma iini brakmam gerekir. Otuz d顤t yllk bir u繢atan vazge蔒mem. Bak ben intihar etmem, sen de intihar etme. "
  Van Gogh: " O zaman gel beraber intihar edelim. "
  Serdar: " Hayr. intihar yok. Aclara birlikte g瓘s gerece簨z ve galip gelece簨z. 溮mdiye kadar hi yenilmedim ve sen de yenilmezsin. 琄mze 踦karlan engelleri ykp ge蔒lim. "
  Serdar anlattk蓷 Van Gogh'un yz bembeyaz kesildi. O'nun anlattklarn ban indirip kaldrarak tasdik etti. Sen haklsn, ben bir ellerimi ykayp geleyim, dedi. Yerinden kalkt, lavaboya do繢u yrd.

  Aradan zaman ge蓨i. Tabanca sesi duyuldu. Serdar lavaboya kotu. Van Gogh yerde yatyordu. Serdar g驆yalar i蓾nde kald. Elli dolar verseler ne yapar eder Van Gogh'a iki tablo yaptrrdm. Bu iki tablo onlarn elli dolarn fazlasyla karlard. Van Gogh ger蔒k hayatnda tabanca ile yaamna son verdi簨nde otuz yedi yandayd ve hep otuz yedi yanda kald. 1853-1890 yllar arasnda yaam yoksul bir ressamd. Kendisini saygyla anyorum.

  SON
  Konu Serdar102 tarafndan (22.05.2024 Saat 12:16 ) de簨tirilmitir.
  AlntAlnt

 3. #3
  Junior Member Serdar102 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Mar 2024
  Mesajlar
  18
  Total 'Thanks' Received by This User :
  0 Bu Konu icin
  0 Toplam

  Standart Cevap: Serdar Yldrm Hikayeleri

  BABAY楅嵨 尳E AY PARォSI
  Bir babayi簨t ki, ama ne babayi簨t: Bir sekseni ge蔒n boyu, olduk蓷 kasl vcudu, g蔮 kollar, anadan srmeli g驆leri. Tam bir Anadolu delikanls.
  K騽l 蔞cu繠ydu ama kendi k騽nde pek e簰enmez, gezerdi. Bazen yryerek giderdi, bazen atla giderdi. Baka k騽lere giderdi, kasabalara giderdi, ehirlere giderdi. Gitti簨 yerlerde, yolun orta yerinden, sol eli cebinde, bi蓾mlice yrrd: Ba dik, aln a踦k, g瓘s ileride.
  Okuma-yazma bilirdi. K騽nde okul yoktu ama gitti簨 kasaba ve ehirlerde orada bir harf, burada iki harf derken, epey bir ilerleme sa簰am, 霵ce yazmay, sonra okumay 瓘renmiti. Yazma 瓘renmeden okuma 瓘renilemezdi. Yazs pek gzeldi. Harfleri birbiri pei sra inci gibi dizer, sanki sanrsn yrye 踦km asker bunlar.
  Sava sevmezdi. Tam bir bar taraftaryd. Ne zaman elinde davul bir tellal g顤se ( Padiahn fermandr. Urumeliye sefere 踦klacak, asker toplansn. ) dendi簨ni duysa, ortadan kaybolurdu. Da-ta gezerdi. Her ne i蓾n olursa olsun, insanlarn birbirine dman edilip, savatrlmalarna karyd. Dili, milliyeti ayr diye neden insanlar birbirini 闤drrd, akl almazd.
  愯sanlara yardm ederdi. Bilmem ne k騽nn, bilmem ne adndaki a簜s, k騽ly m eziyordu, hakszlk m yapyordu. O k騽l gvercinin kanadyla bir haber u蓰rsa, ertesi gn, a簜nn kona蹥ndayd. Tatl diliyle, gler yzyle a簜y ikna eder, s驆 alrd. Artk o a簜, Babayi簨t'in, dnya-ahiret kardeiydi. Onuruna konakta e簰enceler tertiplenir, ziyafetler verilirdi. Sonraki zamanlarda da Babayi簨t arada bir a簜nn kona蹥na u繢ar, sohbet ederdi.

  Ay Par蓷s. Ayn ond顤d gibi gzel. O kz ki, gzel do繜u, bydk蔒 daha da gzellemi. Kendinden emin konumas, ka蓷mak baklaryla dnya gzeli.
  Babayi簨t'in yolu Ay Par蓷s'nn k騽ne dmt. 愲isi, k騽 meydannda karlanca olan oldu: Babayi簨t'in g瓘snn sol tarafnda bir volkan patlamt. Alevli lavlar damarlarndan vcuduna yayldk蓷, Babayi簨t'e ani bir titreme gelmiti. Ay Par蓷s da Babayi簨t'ten farkl bir durumda de簨ldi. 愮k g顤te ak buydu ite. Birbirlerine sevdalanmlard.

  Gnler gnleri kovalad. Babayi簨t ile Ay Par蓷s, da簠a, bayrda sk sk buluuyor, konuup, koklayorlard. Birbirlerinden ayrlmayacaklarn s騽leyip, evlenmek istiyorlard. Ailelerine durumu a蓨klarnda, Ay Par蓷s'nn babas, zengindi ama iyi niyetliydi. Olur, demiti. Babayi簨t'in babas ise, fakirdi ama k飆 niyetliydi. Olmaz, demiti. Ben zengin kzn gelin istemem. Biz fakiriz, fakir o簰ana, fakir kz yakr. Davul dengi dengine, o簰umu vermem zengine. Zenginin paras 蔞ktur, sevdas yoktur.
  Babayi簨t yalvard, a簰ad ama babasn s驆nden d霵drmesi ne mmkn. Bu duruma sinirlenen zalim baba, evin samanl蹥na o簰unu zincirle ba簰ad. Orackta o簰unun g瓘sn kzgn demirle da簰ad. Babayi簨t'in feryatlarna yer-g闥 a簰ad.

  Duyanlar, duymayanlara s騽ledi.
  Ay Par蓷s o anda k騽deydi.
  Gece yars atna atlad.
  Gidip Babayi簨t'i kurtard.
  K騽ne geri d霵medi.
  Atn da簰ara vurdu.

  Zalim baba tek bana.
  Takm d顤t serseri peine.
  Gidip Ay Par蓷s'nn k騽ne.
  Kurun skm onun soyuna.

  Ay Par蓷s 闥sz kald.
  Babayi簨t'le uzaklara ka蓨.
  Evlendi bana ta takt.
  D顤t 蔞cukla nee sa蓨.

  SON

  Yazan: Serdar Yldrm
  AlntAlnt

 4. #4
  Junior Member Serdar102 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Mar 2024
  Mesajlar
  18
  Total 'Thanks' Received by This User :
  0 Bu Konu icin
  0 Toplam

  Standart Cevap: Serdar Yldrm Hikayeleri

  KELO紁AN DON K棰OT'A KAR溓
  Bir varm, iki varm, varm, be varm. Bir Kelo簰an varm. Can 蓷lmak istemezmi, btn gn evde yan gelip yatarm. Bir de Don Kiot varm. Yel de簨rmenlerine sava a蔂. Nerede bir yel de簨rmeni g顤se hcum deyip saldrrm. Don Kiot'un yolu bir gn Anadolu'ya dm. Anadolu'da 蔞k aram ama yel de簨rmeni bulamam. K騽llerle, kasaballarla konumu, hayallerini anlatm. Herkes, ey Don Kiot, senin ilacn Kelo簰an'dr. Kelo簰an' bul, onunla konu, bize anlattklarn ona da anlat, sana yol g飉terir, demiler. Don Kiot, kim bu Kelo簰an, diye sormu ama her kafadan bir ses 踦km. Anlatmlar da anlatmlar, Kelo簰an'n tanmn yapmlar. Bir zamanlar padiahn kzyla evlenmi, gn gelmi, padiah olmu. Kaf Da蹥'nn ardndan altn klc bulup getirmi. Cengiz Han'n hazinesini bulmu ve daha neler neler... Kelo簰an'n anas evde un eler. Un bitince o簰unu de簨rmene yollar.

  Bunun zerine Kelo簰an evde kalan yarm torba bu簠ay alm ve de簨rmenin yolunu tutmu. De簨rmenin 霵nde k騽ller, yanlarnda bu簠ay dolusu 蓰vallar, sraya girmiler. 塉, d顤t 蓰valla gelenler bile varm. Kelo簰an elindekini koltu繠nun altna kstrp usulca sokulmu ve en arkada durmu. Sonrada torbasn sraya sokmu. Kelo簰an'n torbasn g顤enler sormu: " Kelo簰an o torbadaki bu簠ay i蓾n, de簨rmen tan d霵drd蹞ne de簟r mi? D顤tte birini de簨rmenci alr, sana bir avu bu簠ay kalr. Sen iyisi mi torbadaki bu簠ay kulara at, selam ver bize git evde srtst yat. "

  Kelo簰an bu, laf altnda kalr m? Ne zeytinya蹥dr o, karsnda ah olsa, padiah olsa ste 踦kar: " Yok canm a簜lar, bu torba akncdr, ordu arkadan gelir. Yirmi arabada iki yz 蓰val bu簠ay. Gelen bu簠aylar buradakilerden on misli fazla. Siz 蓰valnza sahip 踦kn gerisi kolay. " deyince k騽ller, yutkunup 霵lerine d霵mler.

  Aradan zaman ge蔂i. 琄 sralardan Kelo簰an'a bakp konuanlar, senin ordu neden gelmedi, diyenler 蔞簜lm. Ordu gelmemi ama zrhlar giymi at stnde, mzrak el stnde Don Kiot 踦kagelmi: " Ben Don Kiot. Bir Kelo簰an varm. Bir zamanlar padiahm. Onu ararm. "
  Tanyanlar Kelo簰an'a bakmlar, ona bir bak frlatmlar. Baklarn bir gence y霵eldi簨ni g顤en Don Kiot annda durumu kavram. Gnlerdir arad蹥, tarad蹥 ama asla sa蔮arn tarayamayaca蹥 bir kel karsndaym. Ayrca bu kel karsnda e簨lip bklmyor, dimdik duruyor ve bandaki takkesini 踦karp selam veriyormu. Don Kiot olay beyninin kvrmlarnda de簟rlendirmi. " Bir zamanlar padiahm, altn klc varm. Cengiz Han' n hazinesini bulmu. Benden korkacak de簨l ya. Selam vermesi onun anndandr, selamna karlk vermek benim asaletimdendir. Atmzdan inelim ve Kelo簰an'n kervanna binelim. Bakalm bu kervan beni ve San蔞'yu nereye g飆recek? "
  Don Kiot at stnde, yardmcs San蔞 Panza eek stnde yolculuk yaparlarm. San蔞 Panza ar gitti簨 zamanlarda efendisi Don Kiot'un beynine frekans ayar yaparm ama yapt蹥 ayar hi bir zaman tutmazm: " Efendim, bu Kelo簰an dedikleri cin fikirli biri. Onun rzgarna kaplmayn, Anadolu'da yolunuzu armayn. Kelo簰an sizi suya g飆rr, su i蓾rmeden geri getirir. "

  Bunun zerine Don Kiot 騽le demi: " Kelo簰an'n cin fikirli olmas iyidir. Onun rzgarna kaplaym da Anadolu'da yel de簨rmeni bulaym. Yel de簨rmenleriyle savaaym, onlar yeneyim. "
  " Aman efendim, yel de簨rmenlerine kar savatnz ama yenilen hep siz oldunuz. 愯sanlar sizi d饘dler. Dayak yemekten bkmadnz m? "
  " Kes San蔞, palavray kes. Ben hi yenilmedim, galip gelen taraf ben oldum. Kim beni d饘m? 愯sanlarn beni d饘mesi mmkn de簨l. Benim savam yel de簨rmenlerine kar ve bir gn onlara boyun e簠irece簨m."
  Kelo簰an, Don Kiot ile San蔞'nun arasna yumuak ini yapm:
  " Beyzadem ve asilzadem Don Kiot.
  Anadolu'da yel de簨rmeni 蔞ktur.
  Onlar size sava a蔂lardr.
  Burada bir an durmanz akla zarardr. "

  Kelo簰an b騽le s騽leyince Don Kiot atn mahmuzlam. Mzra蹥n ileri do繢u uzatm, hcum diye ba蹥rm ve ileri atlm. Artk Don Kiot'u durdurmak kimsenin harc de簨lmi. Peinden San蔞 Panza: " Efendim, durun, isterseniz bana vurun ama Kelo簰an'a inanmayn " diye ba蹥rm ama nafile. Don Kiot gitti, gider. De簨rmene saldran Don Kiot yere yuvarlanm. Kelo簰an ve San蔞 Panza, Don Kiot'un yardmna komular. Ona su i蓾rmiler, biraz kendine getirmiler.
  Kelo簰an: "Beyzadem, ben size aka yapmtm.
  S驆lerime 霵em vermeyin diye g驆 krpmtm.
  琄nze 踦kan ilk de簨rmene saldrdnz.
  Bunlar yel de簨rmeni de簨l su de簨rmeni.
  Yel de簨rmeni bulmak isterseniz
  Denizin kar kysndaki Tekirda'a gitmelisiniz. "

  Kelo簰an'n dediklerini duyan Don Kiot atna atlam. Mudanya'dan girmi, Tekirda'dan 踦km. Peinden giden San蔞 Panza, efendim, ltfen beni bekleyin, diye ba蹥rarak bata 踦ka Tekirda'a ulam. Tekirda'da ve pek 蔞k ehirde, kasabada yel de簨rmeni arayan Don Kiot sonunda lkesi 酨panya'ya ulam. San蔞 Panza ile birlikte yel de簨rmenlerine kar savan srdrm. Kelo簰an sonraki gnlerde 蔒vresindekilere: " Arkadalar, ben hayatmda Don Kiot kadar doldurua gelen birine rastlamadm. Adama, yr, dedim, Marmara Denizi'ni at stnde ge蓨i. A翷m a踦k arkasndan bakakaldm. Atla desem u蓰rumdan atlard, gnah onun boynuna. Bu adamdan ne k騽 olur, ne kasaba, akl bandan am, gelmez artk hesaba.

  Bouna de簨l, dnya 蓷pnda mehur olmu.
  En cra k籚elerde nam salm.
  溮mdi bile adn bilmeyen yokmu.
  Bin yl sonra ad saygyla anlrm.

  Ey siz okurlarm bana ne dersiniz?
  Don Kiot dedin durdun, bo ver imdi Don Kiot'u.
  Sen kendinden haber ver, bin yl sonra neredesin?
  Don Kiot'tan 霵de misin, yoksa geride misin?

  Ben Don Kiot'tan 霵de hep ilerideyim.
  Adm Kelo簰an, ne Ahmet ne Feride'yim.
  Masal kahramanlarnn bulundu繠 bir byk serideyim.
  Adm 霵de yazlr, on bin yl sonra bile birinciyim. "

  SON

  Yazan: Serdar Yldrm
  AlntAlnt

 5. #5
  Junior Member Serdar102 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Mar 2024
  Mesajlar
  18
  Total 'Thanks' Received by This User :
  0 Bu Konu icin
  0 Toplam

  Standart Cevap: Serdar Yldrm Hikayeleri

  BANDIRMA VAPURU
  Karadeniz'in hr踦n dalgalar arasnda yllara meydan okuyan bir eski Bandrma Vapuru'yum. Nice zamandr liman liman gittim, geldim. Binlerce, on binlerce yolcu tadm. Onlarn konumalarn istemeyerek de olsa dinledim. Dertlerini derdim bildim. Onlar hi蓫ir zaman bunun farknda olmadlar yani beni fark etmediler. Ders kitaplarnda ve pek 蔞k kitapta, gazetede adma defalarca rast gelmisinizdir. Bundan sonra da rast geleceksiniz, bunu biliyorum. Ey gelecek yeni nesiller, sizi inanamayaca蹥nz kadar byk ve g顤kemli bir sevgiyle kucaklyorum.
  16 Mays 1919 gn on dokuz subay aldm. Rota Samsun'du. Buralar Anadolu ve Anadolu dman istilasna u繢ad. Bu subaylar Trk ve bir Kurtulu Sava balatacaklar. Lider pozisyonunda sar sa蔮, mavi g驆l bir dev var: Ad Mustafa Kemal. Bakalm gelecek gnler Mustafa Kemal'den neler bekler?

  16 Mays gecesi bir frtna? Ne oluyor dedim kendi kendime:
  Karadeniz sen bu kadar hr踦nlamazdn.
  B騽lesine 蔒lik yreklerin canna kast etmezdin.

  Bunun zerine frtna ses verdi:
  Oy Bandrma Vapuru cana, benize
  On dokuz subay fleyiver denize.

  Baktm frtna laf anlamaz, s驆 dinlemez. Onunla irtibat kestim. Frtnann ortasnda bir ceviz kabu繠 gibi sallanmaya devam ettim. 塉 gn, gece tarih yazdm ve 19 Mays 1919 gn Samsun'a vardm.
  Gle gle Mustafa Kemal yolun a踦k olsun.
  Gemi kazanndan byk yre簨n sevgiyle dolsun.
  塉 gn boyunca Trkiye dedin durdun.
  Dilinden dmeyen Trkiye Cumhuriyeti'ni kurarsn.

  De簟rli yolcularm, karaya ayak basar basmaz bir rahatladm ki sormayn. Daha sonra Trk'n Kurtulu Sava balad. Mustafa Kemal'in akllara durgunluk veren zekas ve kahramanlklar karsnda perian olan dmanlar evlerine d霵dler. ドnakkale'de de Mustafa Kemal vard. ドnakkale'ye geldi簨nde bouna btn cephelerin komutanl蹥n Mustafa Kemal'e brakmadlar. O, olmasayd Kurtulu Sava kazanlamazd.
  Benim adm Bandrma Vapuru.
  Haber 踦kar iki gazete kpr.
  Mustafa Kemal, Yunan' Anadolu'dan sprd.
  Komutan Trikopis Atina'dan k鞿rd.

  Oy Trikopis, Trikopis, neden Atina'dasn?
  Bak Mustafa Kemal cephede sen neden de簨lsin?
  Belli ki 闤mden korkmaktasn.
  Canm bu vatana feda diyen
  Mustafa Kemal 'e kar zafer kazanamazsn.
  Kazanamadn zaten.

  SON

  Yazan: Serdar Yldrm
  AlntAlnt

 6. #6
  Junior Member Serdar102 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Mar 2024
  Mesajlar
  18
  Total 'Thanks' Received by This User :
  0 Bu Konu icin
  0 Toplam

  Standart Cevap: Serdar Yldrm Hikayeleri

  SAKARYA 尳E FOKS
  Masal masal i蓾nde, hikaye masal i蓾nde, neden hikaye masal i蓾nde, hikaye 踦ksa ya masaln i蓾nden. Sen istedin ya ite hikaye 踦kt masaln i蓾nden.
  Gnn birinde ya簜n ya繜urlar sonucu Ankara yaknlarndaki bir dere taar. O b闤gede bir 蓾ftlik vardr. Sel, 蓾ftli簨 srkler, g飆rr. Bir at ve bir k鞿ek yakndaki bir tepeye 踦karak kurtulur. Atn ad Sakarya, k鞿e簨n ad Foks'tur. Su seviyesinin ykselmesi durunca Foks, Sakarya'ya 騽le bir soru sorar: " Sakarya, sence bu sel niye geldi? "
  Sakarya ban iki yana sallar ve temkinli konuur: " Bence bir ey yok ama insanlar a簜蔮ar keser ve do簜nn 蔞raklamas i蓾n, 踤l olmas i蓾n, gayret g飉terirlerse sonucuna katlanmalar gerekir. Her kesilen a簜 fazladan bir su demektir. Bak o bir su 蓾ftli簨 s闥t, g飆rd. Bin a簜 kesilse bin tane 蓾ftlik demektir. Ka tane 蓾ftlik arkadamz selin g飆rd蹞n var git sen hesap et. Bu tepeden baka yaknda s蹥nacak yer yok bilmi olasn.

  Foks: " Tavuklar, horozlar, atlar, ke蓾ler, koyunlar. Bu selde bo繠ldular. Geriye ne kald? Bir ben Foks, bir sen Sakarya. Belki sa簠a, solda selden cann kurtarm olanlar vardr. "
  " Vardr veya yoktur. Bunu sel 蔒kilince g顤ece簨z. Demek ki, do簜 artlar uygun bulursa acmasz oluyormu. "
  " Ne demezsin? Bu sel 蔒kilirse yakn bir zamanda yine sel gelir mi? "
  " Yakn bir zamanda de簨l ama uzak bir zamanda sel gelebilir. Alp g飆recek bir ey brakmad."

  Sakarya ile Foks ertesi gne kadar tepede beklediler. Nihayet sel 蔒kildi. Aa蹥 indiler. パftli簨n oldu繠 yerde diz boyu 蓷mur vard. Birka tahta par蓷s ve bir dal y蹥n. Onlar daha sonra Ankara'ya do繢u kararl admlarla yrdler. Hedefleri ドnkaya K籚k'yd. Mustafa Kemal Paa imdi orada olmalyd.
  Atn ad Sakarya. Atatrk'n Kurtulu Sava srasnda bindi簨 at. Kurtulu Sava kahramanlarndan. Pek 蔞k ehirde g顤d蹞mz Atatrk heykellerinin koreografisinde yer alan at Sakarya'dr. Foks. Trkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra yllarca Atatrk'n yannda olan k鞿ek. Atatrk, ドnkaya K籚k'nde geceleri uyurken yatak odasnn kapsnda n鐽et bekleyen Foks'tur. Bu bekleyi yllarca srer ve Foks geceleri g驆n krpmaz, aman O'na bir zarar gelecek endiesi tad蹥ndan. Bu ikisi ksa bir zaman dilimi i蓾n, Atatrk'ten ayr kalmlard 踙nk bir sreli簨ne hava de簨imi i蓾n Ankara dna 踦karlmlard. Hayatn baz ger蔒klerinin farkna vardktan sonra hayat kalitelerinin ne derece 踤knt i蓾ne girebilece簨ni g顤p, yuvaya, Trkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu esiz asker ve byk devlet adam Atatrk'n yanna d霵yorlard. Onlar imdi yeniden dnyaya gelmi gibiydiler.

  SON

  Yazan: Serdar Yldrm
  AlntAlnt

 

 

Benzer Konular

 1. Atatrk 溮irleri - Serdar Yldrm
  Von Serdar102 im Forum 溮irlerimiz
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 3.05.2024, 18:59

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz De簨tirme Yetkiniz Yok
 •  

Page generated in 1.718.380.045.75671 seconds with 20 queries Sayfa Boyutu (256974)