turk-dreamworld.com Sitesine Hogeldiniz.
OCTAGONOCTAGON2

Multisat24BetaSat

Sponsor Araniyor2Sponsor Araniyor1

3 sonu蓨an 1 ile 3 aras
 1. #1
  Senior Member kyoto - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  1.442
  Total 'Thanks' Received by This User :
  0 Bu Konu icin
  132 Toplam

  Standart TF-530 Yazlm Gncelleme (Kullanma Klavuzu)

  TF-530 Yazlm Gncelleme
  Kullanma Klavuzu


  Belge Hakknda
  Bu belge, kullancnn TF-530-AC yazlmn Ethernet zerinden gncellemesi i蓾n takip etmesi gerekli admlar a踦klamaktadr.

  1. Genel Bak
  TF-530-AC 蓾pinin yazlm gncellemesi kumanda veya 霵 panel zerindeki tular yardm ile cihazdaki basit men ilemleri ile yaplabilmektedir.

  Yazlm yklemesi Ethernet ara yz zerinden yaplr. Bu nedenle cihaz ve yeni TF-530 yazlmna sahip bilgisayar arasnda Ethernet ba簰ants kurulmaldr.

  Yazlm gncelleme ilemleri ilerleyen ksmlarda anlatlmaktadr.

  2. YAZILIM G逴CELLEME 晸嵣 HAZIRLIK

  2.1 Bilgisayar ve Cihaz arasnda Ethernet ba簰antsn kurma
  Cihaz, yeni TF-530 yazlmna sahip bilgisayar ile bir Ethernet ba簰antsna sahip olmaldr. Ba簰ant bir Hub veya 蓷praz kablo kullanlarak do繢udan zerinden olabilir.


  2.2 Ykleme arac olarak Web g驆 atcs
  Yeni yazlm yklemek i蓾n, kullanc giriini bekleyen bir HTTP sunucu cihaz zerinde 蓷lr. Men ekrannda beliren web adresinin a踦lmas ile sunucuya ba簰ant ger蔒kletirilir.

  Bu yzden kullanc Ethernet zerinden yazlm yklemek i蓾n bir web g驆 atcs kullanmaldr.

  3. YAZILIM G逴LEME 晸嵣 幊LEN尳ECEK ADIMLAR
  Not: Aa蹥daki admlardan biri baarsz olursa, kullanc gvenli bir ekilde ilemleri batan balamaldr.


  Adm 1: Cihaz 蓷ltrn
  Adm 2: Cihaz ve bilgisayar arasnda Ethernet ba簰ants oluturun. Ba簰ant bir Hub veya 蓷praz kablo kullanlarak do繢udan zerinden olabilir.
  Adm 3: Uzaktan kumanda veya 霵 panelden menu tuuna basn
  TV ekrannda stte ismi ile bir menu g顤necektir.
  A (NETWORK) isimli meny a踦n. Uzaktan kumanda veya 霵 panelden sol – sa tulara basarak menlere g驆 atabilirsiniz.

  溳kil A (NETWORK) mensn g飉termektedir. Bu 顤nekte A ba簰ants yok iletisi g飉terilir. Bu ileti cihaz Ethernet kablo zerinden a簜 ba簰 de簨lse g飉terilir. Bu durumda ltfen Adm 2 ye d霵n.

  [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]


  Adm 4: A ADRES mensn se蓾n ve cihaz i蓾n IP adresi aln.
  IP adresi, A ADRES AYARI mensnde Metot ksmnda se蓾len ve ardndan OK menu se蔒ne簨ne baslmas ile DHCP sunucu veya static zerinden alnabilir.

  Aa蹥daki resim TV ekrannda g顤len A ADRES AYARI mensn g飉termektedir. Bu 顤nekte Metod ksm DHCP olarak ayarlanmtr.

  Not: Cihaznza IP adresi almak i蓾n STATIC VEYA DHCP metotlardan herhangi biri kullanlabilir.

  [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]

  Yukardaki mende OK se蔒ne簨ne baslmas ile, aa蹥daki menu g飉terilebilir. A踦lr ileti Bekleyin, DHCP sunucu bulunuyor yazar.

  [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]

  Dostluk Her zaman Kazanr
  Lakin
  稕pe insan eritip kurutur
  Benim Hakkmda Ne dnrseniz ALLAH size iki katn versin


  Forum Kullanma klavuzu Resimli anlatm  AlntAlnt

 2. #2
  Senior Member kyoto - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  1.442
  Total 'Thanks' Received by This User :
  0 Bu Konu icin
  132 Toplam

  Standart Cevap: TF-530 Yazlm Gncelleme (Kullanma Klavuzu)

  IP adresi baar ile alnmsa, kayt i蓾n bekleyin iletisi g顤necektir


  [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]


  Baarl durum
  Not: DHCP baarsz ise, ltfen tekrar deneyin. Veya STAT尟 metodu se蓾p mende OK ye basn.
  Aa蹥daki resim DHCP sunucudan IP adresi almann baarsz oldu繠 durumda g飉terilir. DHCP bulma baarsz iletisi 踦kar.  [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]
  Resim Metod ksmnn STATIC olarak ayarlanmasn g飉terir.

  [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]


  Bu menu zerinden kullanc cihazn IP adresi gibi a parametrelerini yaplandrabilir.

  Adm 5: Uzaktan kumanda veya 霵 panelden exit tuuna basarak, bir 霵ceki menye geri d霵n.
  Adm 6: Sol sa tularn kullanarak mensne gidin ve C寖AZ G逴CELLEME mensn se蓾n.
  S嵞TEM AYARLARI resimde g顤lmektedir.

  [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]  Adm 7: A 鄇ER嵣DEN G逴CELLEME mensn se蓾n, A 愮etimine Bala se蓾mi ile cihaz zerinde 蓷lan HTTP sunucu IP si g飉terilecektir. IP adresini not edin ve A 愮etimine Bala ya basn.

  C寖AZ G逴CELLEME mens resimde g顤lmektedir.

  [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]


  Resimde g飉terilen IP adresi cihaz zerinde 蓷lan HTTP sunucusuna ba簰ant i蓾n kullanlmaldr.
  [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]

  A 愮etimine Bala se蔒ne簨ne bastktan sonra, ドlyor… Web sayfas a踦n iletisi g飉terilecektir

  [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]
  Yukardaki IP adresi ile kullanc bir web adresi a蓷bilir.

  Dostluk Her zaman Kazanr
  Lakin
  稕pe insan eritip kurutur
  Benim Hakkmda Ne dnrseniz ALLAH size iki katn versin


  Forum Kullanma klavuzu Resimli anlatm  AlntAlnt

 3. #3
  Senior Member kyoto - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  閍elik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  1.442
  Total 'Thanks' Received by This User :
  0 Bu Konu icin
  132 Toplam

  Standart Cevap: TF-530 Yazlm Gncelleme (Kullanma Klavuzu)

  Yukardaki 顤nekte g飉terilen IP adresinin 192.168.10.13 oldu繠nu farz edelim.
  Adm 8: WEB g驆 atcnz 蓷ltrn ve yukardaki IP adresi http:// 192.168.10.13 kullanarak sunucuya ba簰ann. Aa蹥daki gibi ykleme sayfas g顤eceksiniz.
  Not: Cihazla do繢u ba簰anr i蓾n, bilgisayarnzn port IP adresinin sunucu IP adresi ile uyumlu oldu繠ndan emin olmanz gerekmektedir.
  琀ne簨n: Cihazn http sunucu IP adresi 192.168.xxx.yyy ise, bilgisayarnzn IP adresi 192.168.xxx.1 ve 192.168.xxx.254 arasnda olmaldr (cihazn kendi IP adresi hari).
  琀ne簨n, bilgisayarnzn IP adresi 192.168.10.1ve 192.168.10.254 arasnda olmaldr (192.168.10.13 hari).

  [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]

  Adm 9: DVBUIPAR.bin yazlm dosyasn Browse basn.

  Son Adm 10: Yklemeye balamak i蓾n Upgrade basn. 愯ternet taraycsnda ykleme durumunu g顤eceksiniz.
  Ltfen ykleme ileminin 1 – 2 dakika civarnda srd蹞n not edin.


  [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]

  NOT: 溮mdi hi蓫ir kullanc ilemine gerek yoktur.

  Re-Login ekran:
  Web taraycs Re-Login se蔒nekli bir ekran g飉terecektir, burada hi蓫ir kullanc ilemine gerek yoktur. Ykleme ilemi bittikten hemen sonra web sunucu ile ba簰ant kesilecektir. TF350 蓾pi yklenen yeni yazlm ile kendini otomatik olarak tekrar balatacaktr.

  Not: Bu ilemden sonra sadece TF350 蓾pi kendini otomatik olarak tekrar balatacaktr cihaz yeniden balamayacaktr. Hi蓫ir kullanc ilemine gerek yoktur, yeni yazlm kullanmaya hazrsnz.

  [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]
  [De簟rli Ziyaretci, linki g顤meniz icin bu mesaja cevap yazmanz gerekiyor閍e olmak icin buray tklaynz]

  溮mdi cihaznz yeni TF530 yazlm ile 蓷lmaktadr.  TF530 Yazlmn Atamayanlara Baz 愩u蔮ar  Next/Botech/Yksel Elektronik Antalya Servisi oldu繠m i蓾n 9000 ultralara yanl yazlm atanlarla dolup tayor iyerim. プ繠 da TF 530 yazlmn atamaynca iin kolaya ka踦p hemen comporttan atyorlar ve tabii sonrasnda servere ba簰anamyorlar.
  urada TF-530 パpine lan zerinden Resimli Yazlm atma A踦klamas var. Ama bu yetmiyor.
  琄celikle bilgisayarmzdaki Antivirs programn durdurmak lazm.
  Gvenlik duvarn kapatmak lazm
  Cihaz yazlmdan 霵ce resetlemek lazm.

  Buna ra繜en ba簰anlamyorsa, bilgisayar yeniden balatmak ve cihaza yeniden 30 Hazran yazlm atp resetledikten sonra a ayarlarn yapmak lazm.
  Bir de en 霵emlisi sabr. Bazen defalarca denemek, saatlerce u繢amak zorunda kalabiliyor insan.
  Ba簰ant kuruldu diyelim. Resimdeki gibi. Sakn bu ilem yaplrken cihaza ya da bilgisayara mdahale etmeyin. Zira her an ba簰ant kopabilir ve ilem yarda kalabilir.
  Kablomuz da 蔞k 霵emli. Kaliteli ve sa簰am bir kablo almak 蔞k 霵emli

  Bazen de Sayfa a踦lr ama kullanc ad ve parola ister. Bu durumda

  Men
  A Ayarlar
  19730000 girin.
  Orada ID ve Parola yazan yere kendinize g顤e bir isim ve parola verin sonra da explorerde a踦lan sayfaya da ayn ismi ve parolay yazn. 毼lem tamamdr

  Dostluk Her zaman Kazanr
  Lakin
  稕pe insan eritip kurutur
  Benim Hakkmda Ne dnrseniz ALLAH size iki katn versin


  Forum Kullanma klavuzu Resimli anlatm  AlntAlnt

 

 

Benzer Konular

 1. Igo8 Kullanma Klavuzu Trkce (pdf)
  Von Batu55 im Forum IGO Primo Sorunlar, ⑷zmler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 26.01.2015, 18:06
 2. TomTom Navigator Kullanma Rehberi
  Von Batu55 im Forum Navi Genel Konular, Tamir, Sorunlar, C驆mler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 31.03.2012, 01:27
 3. tek adsl hatt ve 2 dyndns adresi kullanma mmknm
  Von ata2000 im Forum Enigma2 FAQ, Tarife
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 16.11.2008, 00:03
 4. DM 500s -Trk蔒 kullanma klavuzu
  Von as11 im Forum DM500S Genel sorular
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 3.05.2007, 15:46
 5. microsoft Bu ay gncelleme yok
  Von ixir44 im Forum TDW Kafe
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.03.2007, 15:18

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz De簨tirme Yetkiniz Yok
 •  
Octagon_buyuk

Sponsor araniyor 
Page generated in 1.574.179.956.44058 seconds with 18 queries Sayfa Boyutu (237654)